Which Movements Cause Neck Pain?

Neck hernias are known as a common condition in the society. Experts who state that if there is stress, if there is a psychic trauma, there is a spasm in the muscles, emphasizing that this situation also causes neck pain. zamanlarda boynu ve omurgayı doğru kullanmanın gerekliliğine dikkat çekiyor. Uzmanlar ani, kontrolsüz, rutinin dışına çıkan aşırı hareketlerden, kişinin gücünü aşan zorlanmalardan, aynı veya yanlış pozisyonda uzun süre durmaktan ve oturmaktan kaçınılmasını tavsiye ediyor.


Üsküdar University NPİSTANBUL Brain Hospital Brain, Nerve and Spinal Cord Surgeon Prof. Dr. Mustafa Bozbuga shared important information about neck pain and recommendations for neck protection.

Pain in the body is a warning system

Stating that pain is a very comprehensive subject, Prof. Dr. “Pain is essentially a warning system within the homeostatic mechanism of the body that indicates that something is wrong and there is a problem in the body. Therefore, when there are diseases, we go to the doctor thanks to the pain. We are warned that there is a problem. Some examinations and examinations are starting. Hence, pain is something that has many causes. For example, headache can occur for nearly a thousand reasons ”.

Neck hernias are a common condition

Prof. Dr. Mustafa Bozbuga said, 'If there is stress, if there is a psychic trauma, there will be spasm in the muscles' and continued his words as follows:

“This situation is the cause of neck pain. If there is a tumor or infection in the spinal cord or spine, it is also a cause of neck pain. Neck hernias are the conditions we see very commonly. Therefore, neck pain may occur as a symptom of many diseases, ranging from simple causes that can be easily resolved, treated and even recovered even when left alone, to extremely severe, serious, and difficult to treat diseases. How the neck pain occurs is also important. Chronic and slowly increasing neck pain and suddenly acute neck pain, the character of the pain, the severity of the pain, intermittent or continuous, and the findings of the physician's examination are the features that guide us in the diagnosis.

Neck hernias have symptoms other than pain

Boyun fıtıklarının tek tip olmadığını ifade eden Prof. Dr. Mustafa Bozbuğa, “Tek ve büyük bir travma ile ortaya çıkan boyun fıtıkları şiddetli ağrı, özellikle sinir kökünü etkilediğinde tek taraflı kol ağrısı, kolda uyuşma, kol hareketlerinde güçsüzlük şeklinde ortaya çıkabilir. Boyun fıtıklarının ağrı dışında da pek çok belirtisi vardır. Zaman içinde yapıların bozulmasına bağlı olarak yavaş bir şekilde çok uzun zamana yayılmış fıtıklar nispeten daha az belirti verirler. Bazen boyun ağrıması veya boyun tutulması olabilir. Hiç belirti ve ağrının olmadığı uzun zaman dilimleri genellikle vardır. Bu durum patolojik bir zemini de ifade eder. Bu gibi hastalarda kolaylıkla çok daha şiddetli boyun fıtıkları ortaya çıkabilir veya hem ağrı hem de nörolojik bulgular bakımından tablo ağırlaşabilir” dedi.

A healthy spine looks like an S

Expressing that normally the spine is a faint S letter shaped mechanically and functionally appropriate, Prof. Dr. Mustafa Bozbuga continued his words as follows:

“We can say that this structure looks like a forward curve in the neck, a backward arc on the back, and a letter S in the form of a forward arc at the waist. This structure is an anatomical and physiological condition necessary for the function of the spine. The neck spine is supported by very strong neck muscles and a flattening occurs in the neck in a situation that causes the neck muscles to spasm. This is not an ailment or symptom in itself, but a symptom. The patient cannot express and notice this situation, but experiences consequences such as neck pain and stiffness. We see a flattening in the neck on examination and imaging. Therefore, neck straightening is a condition that occurs with the development of neck muscles as a result of various diseases ranging from a simple spasm to extremely severe neck hernias, neck tumors and infections.

Brain tumors can cause neck pain

Beynin fonksiyonları açısından son derece zengin bir organ olduğunu ifade eden Prof. Dr. Bozbuğa, “Beyinde bir hastalık ortaya çıktığı zaman tümör gibi bir durumda çok çeşitli klinik belirtiler tablosu ortaya çıkıyor. Beyin tümörünün belirtisi olmayacak bir belirti düşünemeyiz. Dolayısıyla bir beyin tümörünün boyun ağrısı, boyunda düzleşme ve ense sertliği ile ortaya çıkan bir klinik tablosu olabilir. Kanamaya eğilimli hastaları kliniklerde görebiliyoruz. Beyin tümörü ve beyin kanamaları da boyun ağrısı yapabilir. Omurganın boyun dışındaki bir segmentindeki problem de yansıyarak boyun ağrısı yapabilir” diye konuştu.

Avoid standing in the same and wrong position for a long time.

Fiziksel aktivite ve doğru spor yapılması gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Mustafa Bozbuğa, “Normal zamanlarda boynu ve omurgayı da doğru kullanmak gerekli. Ani, kontrolsüz, kişinin gücünü aşan zorlanmalar, rutinin dışına çıkan aşırı hareketler, aynı veya yanlış pozisyonda uzun süre durma ve oturmaktan kaçınılmalı. Masa başı çalışanların ve uzun süre ameliyatta kalan hekimlerin boyunları uzun süre aynı pozisyonda kalabiliyor, boyun ağrısı yaşayabiliyorlar. Düzenli, doğru ve bilinçli egzersizler, fiziksel aktiviteler yapılmalı ve normal zamanlarda da boynu zorlayacak kontrolsüz hareketlerden kaçınılmalı” dedi.


Be the first to comment

your comment